• Uncategorized

    Czarna owca

    Towarzyszenie bohaterce książki w jej trudnej wędrówce na wygnaniu oraz konsekwentne poszukiwanie prawdy pokazało mi jak należy postępować w trudnych sytuacjach. Receptą jest relacja z Panem Bogiem, nieopuszczanie modlitwy i działanie zgodne z natchnieniami Ducha. Historia tej siostry nie stała się dla mnie ważna w sensie historycznym, na pewno nie zapamiętam też wszystkich szczegółów z jej życia. Tym co utkwiło w mojej pamięci będzie prostota, ubóstwo, poświęcenie i bezinteresowność, którymi to cechami emanowała każdego dnia.