• Uncategorized

  Czym się karmisz ?

  Ostatnio podejmując codzienną medytację Pisma Świętego i uczestnicząc w codziennej Eucharystii zrodziła się we mnie refleksja o tym jak bardzo człowiek podatny jest na słyszane słowo. Zauważyłam, że gdy codziennie po kilka razy karmię się Słowem Pana moje myśli dążą ku Niemu z większą mocą. Ewangelia z dnia, fragment z rozważanej obecnie Pierwszej Księgi Samuela lub teksty brewiarza krążą w moich myślach przez cały dzień. Dostarczanie "pokarmu" jakim jest Słowo Boże nadaje kierunek moim myślom i w każdej sytuacji przypomina mi o celu na jaki powinny być nakierowane wszystkie moje działania- życiu wiecznym.

 • Błogosławcie Pana!
  Uncategorized

  Błogosławcie Pana!

  Ave, dziś słów kilka o… błogosławieństwie. W trakcie czytania tego wpisu warto przesłuchać ten utwór: Paweł Bębenek- Błogosławcie Pana. Błogosławieństwo jest usilną prośbą i łączy wolny dar łaski z siłami ludzkimi. Boski plan zbawienia często sprawia, że łaska przychodzi do nas przez ludzi. To miłość pobudza do błogosławienia. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. Łk 10, 5-6

 • Nie ma obowiązku większego nad obowiązek wdzięczności.
  Uncategorized

  Nie ma obowiązku większego nad obowiązek wdzięczności.

  Starajmy się w każdej sytuacji oddawać nasze życie Bogu. Dziękujmy Mu za wszystko co nas otacza. Jeśli mamy wyciągnąć wnioski lub zauważyć konkretne argumenty, to Bóg nam to wskaże. Myślę, że nie warto szukać rozumowego potwierdzania "korzyści" danych sytuacji. Dziękujmy niezależnie, czy w danym momencie widzimy korzyści, czy też nie. Pamiętajmy, że ojciec kłamstwa nie próżnuje i stara się wpływać na nasze spostrzeganie świata. Warto również pracować nad swoim rozwojem duchowym i zwalczać własne wady i słabości- jest to możliwe przy pomocy łaski Bożej. Prośmy Pana, aby otwierał nasze serca i  pełni oddajmy swoje życie Panu.