Msza Święta
Uncategorized

Jaką modlitwę odmawia się po komunii?

Podczas Eucharystii następuje ten ważny moment, gdy chleb i wino rzeczywiście przemieniają się w Ciało i Krew Pańską. Dla każdego wiernego moment przyjęcia Najświętszej Eucharystii winien być najbardziej oczekiwanym momentem w ciągu dnia (czy też tygodnia). Jak jednak przeżyć ten czas przyjmowania sakramentu godnie i dobrze? Jak modlić się po przyjęciu Komunii Świętej?

Jak się przygotować do przyjęcia Pana?

To o czym warto wspomnieć na samym początku, to fakt, iż wielu wiernych zastanawia się jak modlić się po przyjęciu Komunii, zaś niewielu myśli o tym jak modlić się przed jej przyjęciem. Warto byłoby podjąć praktykę modlenia się zarówno przed jej przyjęciem, jak i już po. Klęcząc w ławce, lub też już stojąc w kolejce przygotuj swoje serce na przyjęcie Pana i Zbawiciela wszelkiego stworzenia. Jako ludzie nigdy nie będziemy godni, aby przyjąć do siebie Stwórcę. Jednak Jego miłość jest tak ogromna, że On daje nam samego siebie i przychodzi w postaci kruchego chleba. Warto prosić wtedy Pana o łaskę przyjęcia Go w gotowości serca oraz o świadomość jak wielka łaska na nas spływa.

O Boże mój zbliżam się z pokorą do stóp Twego Ołtarza, by pożywić moje nędzną duszę przenajświętszym Ciałem i Krwią Jednorodzonego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Udziel mi łaski, bym Ukochanego Syna Twego przyjął godnie do swego serca i stał się godnym błogosławieństw Jego najświętszych. Amen.
<przykładowa modlitwa z modlitewnika>

Podczas powrotu do ławki…

Staraj się nie rozpraszać, nie rozglądać po kościele i nie szukać wzrokiem znajomych. Masz w swoim sercu samego Boga, uczcij więc ten moment należycie. Wracając do ławki uwielbiaj w swoim sercu Pana. Niektórzy w tym momencie siadają od razu i rozglądają się w poszukiwaniu towarzysza do rozmowy, wszak ksiądz nic nie mówi, więc nadszedł moment “przerwy”. Tak łatwo zapomnieć o tym, że właśnie na ten moment Mszy czekamy najbardziej…

Skoro Komunia Święta jest najważniejszym momentem Eucharystii to po niej pora wyjść.

Nic bardziej mylnego. Serce mi się kraje, gdy widzę, gdy ktoś prosto od przyjęcia Ciała Pańskiego kieruje swoje kroki ku drzwiom. Ta “przerwa w czasie mszy” to jest moment uwielbienia Pana. Późniejsze ogłoszenia parafialne (o ile występują) oraz błogosławieństwo końcowe są kolejnymi etapami składającymi się na całość Eucharystii. Wychodzenie przed udzieleniem błogosławieństwa jest przerwaniem ciągłości przeżywanego sakramentu i zaburza jego przeżywanie.

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W Ranach Twoich ukryj mnie. Nie daj mi z Tobą rozłączyć się. Od złego wroga obroń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ do Siebie zbliżyć się, abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen.
(Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy- przez cały rok pod zwykłymi warunkami)

Jakie są praktyki modlitwy po Komunii wśród wiernych?

Skoro już wiemy, że moment po przyjęciu Komunii Świętej jest czasem uwielbienia Pana i spędzaniem z Nim czasu na modlitwie, to pozostaje zasadnicze pytanie jak się modlić. Wielu wymienia wtedy intencje, w których prosi o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących. Jest też grono tych, którzy proszą wtedy o zbawienie wieczne dla zmarłych z rodziny lub wśród znajomych. Kolejni przedstawiają Bogu własne sytuacje życiowe, które są dla nich trudne, czasem lista tych próśb przyjmuje formę litanii, której zakończenie wynika tylko z faktu nadejścia kolejnego etapu Mszy Świętej. Są też tacy wierni, którzy wtedy dziękują Bogu za otrzymane łaski wymieniając dobrodziejstwa, których doświadczyli w ostatnim czasie. Ostatnią grupą wiernych są Ci, którzy myślą o tym co ugotować dzisiaj na obiad, lub czego nie zdążyli posprzątać, ale o tych wiernych wolelibyśmy tutaj nie mówić.

Która modlitwa jest najlepsza?

Gdy przejrzymy modlitwy napisane przez świętych lub te, które znajdziemy w modlitewniku zatytułowane jako “Modlitwy po komunii świętej” zauważymy wśród nich głównie modlitwy wychwalające Boga i proszące o uświęcenie naszego serca i życia, aby było bardziej miłe Bogu. Moment po przyjęciu Ciała Pańskiego jest czasem na wychwalanie Pana, nie zaś na przedstawianie Mu próśb. O prośby i dziękczynienie zadbano już we wcześniejszych etapach Mszy Świętej. Teraz wpatrujesz się w obraz Boży, który zachwyca serce. Wychwalaj Pana, sław Jego imię, opowiadaj o Jego dobrodziejstwach. Możesz posłużyć się gotowymi modlitwami z modlitewnika, możesz także mówić to własnymi słowami.

Pozostań ze mną, Jezu! Nie proszę Cię o Boskie pociechy, bo na nie nie zasługuję, ale o dar Twojej obecności. O tak! Bardzo Cię o to proszę! Pozostań ze mną, bo tylko Ciebie szukam, Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twego Serca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego miłowania Ciebie na ziemi miłością mocną, szczerą, z całego serca, aby potem przez całą wieczność miłować Ciebie doskonale. Amen.
( Św. Ojciec Pio)

Modlitwa po Komunii trwa

Wychodząc z Kościoła jesteś żywym tabernakulum. Mieszka w tobie Bóg, Którego przyjąłeś w sakramencie. Świadcz więc o tym godnie. Bądź tą Miłością, którą zostałeś obdarowany. Zastanów się o czym rozmawiasz tuż po wyjściu z Mszy. Czy w twoich rozmowach znajduje się choć chwila na podzielenie się Słowem Bożym, które cię dziś szczególnie poruszyło? Czy swoim zachowaniem świadczysz o miłości chrześcijańskiej? A może obgadujesz i narzekasz na współwiernych z twojej ławki. Pamiętaj modlitwa po Komunii Świętej trwa cały czas w twoim życiu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *