ministranci
Uncategorized

Jak zostać ministrantem?

Podczas każdej Eucharystii można wpaść w mistyczny stan uwielbienia. Oczywiście najważniejsza jest Obecność Pana w Eucharystycznym chlebie, jednak sama oprawa Mszy Świętej może w tym niezmiernie pomóc. Liturgia “jako dzieło Chrystusa jest również czynnością Jego Kościoła. Urzeczywistnia ona i ukazuje Kościół jako widzialny znak komunii Boga i ludzi przez Chrystusa. (…) Zakłada świadome, czynne i owocne uczestnictwo wszystkich” (KKK 1071). Jedną z takich posług wiernych jest służba ministrancka i lektorska. Być może kiedyś myślałeś o posługiwaniu jako ministrant, w kilku krokach powiem ci dzisiaj jak możesz nim zostać.

Kto może zostać ministrantem?

Rzeczą najważniejszą jest to, iż raczej preferuje się płeć męską. Piszę raczej, gdyż wielokrotnie spotkałam się z sytuacjami, gdzie w posłudze ministranckiej i lektorskiej brały udział także dziewczęta, jednak dzieje się tak głównie na wsiach lub w kościołach parafialnych zlokalizowanych na małych osiedlach. W wielu parafiach przyjmuje się także zasadę, że ministrantem można zostać dopiero po przystąpieniu do Sakramentu I Komunii Świętej, nie jest to jednak sztywna zasada, warto więc o to zapytać w swojej parafii.

“Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną” (Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 29)
A skoro spełniają funkcję liturgiczną ważne jest, aby mieli świadomość tego, co odbywa się na ołtarzu. Służą temu spotkania formacyjne, które odbywają się w większości parafii, gdzie funkcjonuje Liturgiczna Służba Ołtarza. Nauczysz się na nich nie tylko tego kiedy i z jaką siłą zadzwonić dzwonkami, ale i postaw liturgiki. Bardzo cenne jest to, aby ministrant czynnie uczestniczył w życiu sakramentalnym, a więc przystępował do Sakramentu Pokuty oraz Sakramenty Eucharystii. Warto też rozwijać swoje życie duchowe poprzez udział w rekolekcjach i dniach skupienia. Uwzględnij czas, który będziesz musiał na to znaleźć również poza czasem Mszy Świętych.

Jak zostać ministrantem?

Najlepiej jest udać się po Mszy Świętej do zakrystii i dowiedzieć się jak to funkcjonuje w Twojej parafii- kiedy są spotkania formacyjne, jakie są wymogi, by móc dołączyć do grona ministrantów oraz poznać księdza/lektora który jest odpowiedzialny za tę wspólnotę. Z moich obserwacji wynika też, że wiele parafii ma te podstawowe informacje umieszczone na swojej stronie internetowej.

Na koniec

Mam nadzieję, że wszystkie Twoje wątpliwości zostały rozwiane, albo przynajmniej wiesz gdzie się z nimi udać. Posługa ministrancka to ważne i odpowiedzialne zadanie. Pamiętaj, że dzięki Twojej asyście wielu wiernych będzie miało ułatwioną (lub też nie) żarliwą modlitwę. Staraj się zadbać o godne zachowanie i pełen szacunek dla misterium.

zdjęcie ze strony: http://foto.centrumbajki.pl/galeria/mkf-2019/agnieszka-pazdykiewicz-polska-ministranci/

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *