przewodnikposamotnosci
Uncategorized

Przewodnik po samotności

Ostatnio temat samotności jest bliższy coraz większej grupie osób. Zamknięcie w domach, praca zdalna, maski na twarzach, które zasłaniają mimikę mogą wzbudzać w nas poczucie obcości i osamotnienia. Jednak samotne spędzanie czasu niekoniecznie musi wiązać się z samotnością. Pozostaje znaleźć odpowiedź jak być samemu, ale nie czuć się samotnym.

“Oto jesteśmy, ja i ty, mam nadzieję, że jako trzeci jest pomiędzy nami Chrystus.”
św. Elred z Rievaulx, przyjaźń duchowa

Pomóc nam w tym może książka z wydawnictwa w drodze “Przewodnik po samotności. Jak nauka i wiara pomagają nam ją zrozumieć i czerpać z niej siłę.” Znajdziemy w niej rozważania o samotności i ulżeniu jej. Rozdział drugi mówi o cnotach samotności. Znajdziemy w nim także plan działania, który zawiera się w podpunktach:
1. Czytaj
2. Rozmyślaj
3. Pamiętaj
4. Módl się
5. Odnów więź.
Aby dobrze zrozumieć te podpunkty warto przeczytać ich rozwinięcie, gdyż nie mamy tu do czynienia z dyrektywnym dawaniem poleceń i rozkazywaniem. Jest to bardziej refleksyjne przejście przez swój problem z przyjacielem za rękę i zwróceniem uwagi na jego pomocne rady. Święty Tomasz z Akwinu, który źródło szczęścia umiejscawia w cnotach mówi o swoim własnym doświadczeniu poszukiwania, nie jest to więc jedynie wiedza teoretyczna.

Choć w istocie większości ludzi niezwykle trudno jest odnaleźć sens życia, jeśli nie zdołali nawiązać naprawdę bliskich więzi, wielu z nich może prowadzić uregulowane, satysfakcjonujące życie, opierając je na samorealizacji w sferze zawodowej, a także bardziej powierzchownych stosunkach międzyludzkich.
Anthony Storr, Samotność

Tak jak można znaleźć odizolowanie i samotność pośród tłumu, tak też można spędzać mnóstwo czasu w odosobnieniu nie odczuwając samotności. Samotność może być wiązana z ukojeniem co widzimy patrząc na życie osób, które odniosły ogromne osiągnięcia w dziedzinach, którym poświęciły życie. Także wśród grona świętych znajdziemy wielu, którzy żyli samotnie. “Ci, którzy wybrali życie poza społeczeństwem, byli zawsze proszeni o wskazówki, jak w nim żyć.” Kościół od wieków czerpie z doświadczenia duchowego starożytnych ojców pustyni.

Zarówno teologowie, jak i autorzy tekstów duchowych są skłonni zgodnie stwierdzić, że ból samotności odczuwany przez Chrystusa podczas Jego męki i śmierci przewyższał katusze fizyczne.
Hubert van Zeller OSB, The mystery of suffering

Doświadczając nawet największego poczucia opuszczenia winniśmy pamiętać, że mamy między sobą Powiernika, którym jest Chrystus. Stawia On na naszej drodze także ziemskich przyjaciół. Syn Boży, także nawiązywał wiele przyjaźni, w tym przyjaźnie duchowe i może posłużyć nam za wzór budowania relacji opartej na ufności w działanie Ojca. Jednak Jezus nie pozostawił nas samych również i w samotności, która była Jego udziałem. Bóg doświadczył najgłębszej samotności. Świadczy o tym chociażby Jego siedem ostatnich słów wypowiedzianych przed śmiercią. Uwierz, że Bóg doświadczył wszystkiego tego co człowiek (za wyjątkiem grzechu), więc nie ma dla Niego takiej rzeczywistości, z którą nie mógłbyś do Niego przyjść.

Przewodnik po samotności tył
Przewodnik po samotności. Okładka tylna książki.

W książce znajdziemy również przydatne zestawienie trzydziestu sposobów miłowania bliźniego. Ważne jest, abyśmy myśląc o samotności nie skupiali spojrzenia tylko na sobie samym. Być może wśród naszych bliskich również jest osoba, która doświadcza tego stanu i nie umie z niego wyjść. Chrześcijanie posłani są, aby służyć wspólnocie i miłować nieprzyjaciół. Wyciągnijmy pomocną dłoń do tego, który tego potrzebuje. Pomóc możemy dzięki Chrystusowi, Który nas umacnia i zawsze nam towarzyszy.

link do książki:
https://www.wdrodze.pl/opis,1990,Przewodnik_po_samotnosci__Jak_nauka_i_wiara_pomagaja_nam_ja_zrozumiec_i_czerpac_z_niej_sile.html

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *