rodzaje powołań
Uncategorized

Etapy rozeznawania powołania

Rozeznawanie powołania odbywa się na kilku etapach. Konieczne jest, aby osoba rozeznająca przeszła przez wszystkie etapy, każdemu z nich poświęcając należytą uwagę. 

Pierwszym etapem jest poznanie swoich podstaw wiary, czyli zastanowienie się nad tym jak postrzega się świat, relację z Bogiem i samego siebie. Jest to krok fundamentalny. Zawiera się w tym: poznanie swoich zdolności- intelektualnych, afektywnych (dotyczących uczuć), wolitywnych (związanych z podejmowaniem wyboru, z wolą) i fizycznych (związanych z ciałem). Ponadto poznanie swojej osobowości, a więc cech związanych z intelektem, cech emocjonalnych, cech związanych z wolą, cech dotyczących ciała oraz cech związanych z relacjami społecznymi. Ważne jest także poznanie swoich ideałów poprzez uświadomienie sobie swojej hierarchii wartości (z rozróżnieniem na idee wartości- czyli wartości, o których myślimy, że są dla nas cenne oraz wartości przeżyte- te które realnie ukierunkowują nasze zadania). Wartości są podstawą postępowania i ukierunkowywania życia. Odkrycie własnego systemu wartości może być pomocne w procesach samopoznania, samokontroli, samorealizacji oraz samooceny, co może przyczyniać się do satysfakcjonującego funkcjonowania w różnych dziedzinach życia. Kolejnym zakresem jaki mieści się w tym etapie jest spojrzenie na to jaką postawę przyjmuje się wobec wzorców kulturowych narzucanych z zewnątrz (bezkrytyczna akceptacja vs krytyczna analiza- kulturę i tradycję środowiska wychowawczego poddaje ciągłej analizie i adaptuje się tylko to co jest zgodne z wartościami). 

Później nadchodzi czas na poznanie motywacji swojego wyboru, zastanowienie się jakie intencje kierują osobą rozeznającą przy wyborze i dlaczego akurat te oraz przeanalizowanie dotychczasowych wydarzeń z życia i własnych odpowiedzi na nie. Istotna jest także konfrontacja z rzeczywistością, poznanie ofert i możliwości rynkowych, w jakich możemy realizować swoje powołanie. 

Ostatnią, choć nie najmniej ważną rzeczą jest akceptacja siebie w pełni. Takie spojrzenie jest również bardzo istotne podczas towarzyszenia w procesie doradczym osobie rozeznającej powołanie. Nie wystarczy jednak jedynie odczytać kierunek w którym powinno się iść, konieczne jest zaangażowanie się w obraną ścieżkę życia całym sobą. Realizacja powołania ma rację bytu tylko w ramach podmiotowego i indywidualnego spojrzenia na człowieka, gdzie świadomie podejmowane decyzje nadają kierunek życia osobie rozeznającej. 

Jedną z podstawowych prawd życia chrześcijańskiego jest fakt, że człowiek został stworzony przez Boga i nie żyje dla siebie samego. Powołaniem człowieka jest służba Bogu, drugiemu człowiekowi i życie wieczne. Godność nadana człowiekowi ujawnia się między innymi poprzez powołanie do współtworzenia własnego losu. Wypełniając swoje powołanie życiowe, człowiek nie tylko realizuje Boży plan, ale też wykorzystuje swoje możliwości, rozwija swoje umiejętności i spełnia się. Powołanie ma też charakter moralnego zobowiązania, domaga się odpowiedzi ze strony człowieka, który powinien je realizować i za nim podążać. Oczywiście człowiek posiadając wolną wolę ma możliwość odrzucenia powołania, wiąże się to jednak z konsekwencjami jakimi może być brak rozwoju i realizacji w życiu ze względu na niepełne wykorzystanie swoich talentów i uzdolnień.

Każdy człowiek rozeznający powołanie przechodzi swoją własną drogę, nie ma dwóch jednakowych dróg życia i okoliczności w jakich znajdują się ludzie. Osoba rozeznająca powołanie może spotkać na swej drodze wielu doradców, musi jednak umieć selektywnie i świadomie podchodzić do wyboru kierownika duchowego. Bowiem stawką nie jest szczęście osoby prowadzącej, lecz szczęście osoby, która dopiero rozeznaje swoje powołanie. Ze strony kierownika konieczne jest patrzenie jednostkowe i podmiotowe na osobę, której towarzyszy. „Tylko ten, którego powołanie chrześcijanina nadało sens jego powołaniu człowieka, z niekiedy jego dramatycznym dostojeństwem i pięknem, jego nieskończoną różnorodnością i niepowtarzalnością, może pomóc innemu człowiekowi usłyszeć, jak ogromną wartość ma jego istnienie, niezależnie od jego przynależności, warunków czy wyborów życiowych.”

 Powołanie dotyczy całości życia człowieka i polega na oddaniu tego życia na służbę drugiej osoby lub wspólnoty. Jest to ważny wybór, który nie może zostać zbagatelizowany zarówno przez osobę decydującą, jak i przez doradcę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *