• rodzaje powołań
    Uncategorized

    Etapy rozeznawania powołania

    Rozeznawanie powołania odbywa się na kilku etapach. Konieczne jest, aby osoba rozeznająca przeszła przez wszystkie etapy, każdemu z nich poświęcając należytą uwagę.  Pierwszym etapem jest poznanie swoich podstaw wiary, czyli zastanowienie się nad tym jak postrzega się świat, relację z Bogiem i samego siebie. Jest to krok fundamentalny. Zawiera się w tym: poznanie swoich zdolności- intelektualnych, afektywnych (dotyczących uczuć), wolitywnych (związanych z podejmowaniem wyboru, z wolą) i fizycznych (związanych z ciałem). Ponadto poznanie swojej osobowości, a więc cech związanych z intelektem, cech emocjonalnych, cech związanych z wolą, cech dotyczących ciała oraz cech związanych z relacjami społecznymi. Ważne jest także poznanie swoich ideałów poprzez uświadomienie sobie swojej hierarchii wartości (z rozróżnieniem…