powołaniemateusza
Uncategorized

Trudności w wyborze powołania

Dziś kolejny wpis będący fragmentem mojej pracy licencjackiej. Temat rozeznawania powołania jest dla mnie bardzo istotny, więc uznałam za stosowne podzielenie się kilkoma moimi refleksjami. Jest to praca naukowa, stąd styl pisania może się nieco różnić, od tego, który znacie z poprzednich postów.

Odpowiedzią na rozeznane powołanie jest urzeczywistnianie swojego wyboru w życiu. Człowiek ze względu na własny intelekt jest zdolny do zdystansowania się od części otaczającej rzeczywistości oraz posiada umiejętność podjęcia wyboru przy uwzględnieniu naturalnych warunków otaczającego świata. Po podjęciu decyzji o wyborze dalszej drogi życiowej kolejnym etapem jest zastanowienie się jakie są najlepsze i najskuteczniejsze środki pozwalające realizować postanowienie. Należy rozważyć różne możliwości i podjąć się tej aktywności, która w danym momencie okazuje się być najbardziej adekwatna i właściwa.

W omówionym procesie mogą wystąpić następujące trudności: brak motywacji do podjęcia działania lub zbyt słaba motywacja, by podejmować działanie pomimo przeszkód. Kolejną przeszkodą może być impulsywne działanie, bez przemyślenia zalet i wad danej aktywności, co może prowadzić do zniechęcenia przy wystąpieniu nieprzewidzianych trudności. Następnie wymienia się niezdecydowanie lub lęk przed podjęciem działania, uzależnienie podejmowanego działania od opinii innych osób, nie zaś własnej decyzji oraz nieumiejętność podejmowania działań zgodnych z podjętą decyzją. Kolejną przeszkodą może być brak stałości i wierności podjętemu wyborowi, wahanie, zniechęcenie. Źle podjęta decyzja może prowadzić do braku spójności wewnętrznej i do ciągłego braku zaspokajania swoich potrzeb, kosztem zaspokajania potrzeb wynikających ze źle podjętej decyzji. Tym co również jest przeszkodą podczas podejmowania decyzji są perfekcjonizm i drobiazgowość, niedawanie sobie szansy do pomyłek oraz skrupulatna kontrola wszelkich podejmowanych działań.

Także i w tym okresie początkowego wdrażania aktywności na podstawie podjętego wyboru sposobu życia wartościowe jest wsparcie doradcy, który będzie towarzyszył pierwszym stawianym krokom. Doradca może tutaj być wsparciem dla osoby wkraczającej w nową rzeczywistość, może pomóc odnajdywać motywację do działania oraz towarzyszyć w procesie ewaluacji podjętej decyzji. „Czynny udział całego Ludu Bożego w budzeniu powołań jest odpowiedzią na działanie Bożej Opatrzności. To ona udziela odpowiednich darów ludziom.”

Powołanie nie jest tylko i wyłącznie odpowiedzią na początkowe wezwanie, jest to szereg decyzji następujących po sobie. W chrześcijańskim rozumieniu powołany powinien nieustannie odpowiadać na Boże wezwanie podejmując osobowe decyzje. To wezwanie przenika całe życie osiągając swój cel dopiero przy śmierci powołanego.

4 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *