Uncategorized

Zwiastowanie

LICh,
dzisiaj chciałabym się z wami podzielić krótką refleksją dot. Zwiastowania. Są to moje przemyślenia po medytacji tego fragmentu, niech służą na większą chwałę Bożą. Rozważany fragment znajduje się w tym wpisie, jeśli ktoś miałby ochotę sobie go przypomnieć.

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą»,
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida.  Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną.  Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».  Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.
Łk 1, 26-38


Panie, ty posłałeś anioła Gabriela do Nazaretu- mało znaczącej wioski, do dziewicy Maryi, prostej i ubogiej dziewczyny. Ty nazwałeś Maryję pełną łaski. Jesteś tym, który nas młodych ludzi, tak słabych i grzesznych obdarzasz swoją łaską. Sami z siebie niewiele możemy zdziałać, lecz wiemy, że gdy będziemy otwarci na Twojego Ducha możemy czynić wielkie rzeczy. Tak jak do Maryi, tak i do nas przemawiasz każdego dnia. Dla Ciebie ważny jest każdy człowiek i każdemu nadajesz cel do działania. Spotkanie z Tobą jest źródłem radości i pokoju serca. I choć czasem na Twoje słowo reagujemy bojaźnią, jak Maryja podczas zwiastowania, to Ty masz wgląd w nas samych i żadne poruszenie serca nie jest przed Tobą zakryte. Nie uznajesz naszych wątpliwości i niewiedzy jako znak powątpiewania o Twojej wszechmocy, lecz z ojcowską cierpliwością wyjaśniasz nam Twoje zamysły. Ty Boże, spoglądasz na uniżenie i bierzesz w swoje ręce ludzką słabość. “Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”, żadne stworzenie nie jest w stanie oprzeć się Twojemu miłującemu słowu. Matka Boża niosąc Jezusa w swoim łonie jest osłonięta łaską. Jest nową Arką Przymierza, w której objawiasz Swoją Obecność wobec wszystkich ludzi. Ucz nas Panie na wzór Maryi być tymi, którzy niosą Chrystusa. Tymi, którzy mocą Tego, który w nas mieszka będą głosić Ewangelię i naśladując Maryję będą Twoimi sługami. Wiemy, że “tak” Maryi zostało poprzedzone Twoim “tak”. Jej zgoda jest zgodą wszystkich ludzi. Ucz nas Panie takiej wiary, która będzie pobożnym posłuszeństwem wobec Twojej świętej woli. Prosimy Cię, ucz nas współdziałania z Tobą, aby przez naszą wiarę, na wzór wiary Dziewicy z Nazaretu, urzeczywistniał się Boży plan zbawienia.

przedstawiony fresk znajduje się w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie
https://www.rokitno.org/przewodnik/bazylika.html?start=4

17 komentarzy

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *