• Uncategorized

  Czym się karmisz ?

  Ostatnio podejmując codzienną medytację Pisma Świętego i uczestnicząc w codziennej Eucharystii zrodziła się we mnie refleksja o tym jak bardzo człowiek podatny jest na słyszane słowo. Zauważyłam, że gdy codziennie po kilka razy karmię się Słowem Pana moje myśli dążą ku Niemu z większą mocą. Ewangelia z dnia, fragment z rozważanej obecnie Pierwszej Księgi Samuela lub teksty brewiarza krążą w moich myślach przez cały dzień. Dostarczanie "pokarmu" jakim jest Słowo Boże nadaje kierunek moim myślom i w każdej sytuacji przypomina mi o celu na jaki powinny być nakierowane wszystkie moje działania- życiu wiecznym.

 • prosta modlitwa, która zmienia życie
  Uncategorized

  prosta modlitwa, która zmienia życie

  Wdzięczność kierowana do Pana przypomina nam o czymś niesłychanie ważnym- mianowicie o tym, że mamy relację z Najwspanialszym Panem i jedynym Bogiem. Jego hojność wobec nas przekracza nasze wyobrażenia, a gdy tylko sobie to uświadamiamy to naturalną reakcją jest budzące się w nas dziękczynienie. Obdarowywany chce również obdarowywać. Tym co my możemy dać Panu jest nasza wolność, rozum i wola.

 • Uncategorized

  Pragnij!

  Niezależnie od tego jak bardzo wielkie są te pragnienia, to wierzę, że Pan chce je spełnić. Musimy jednak pomóc Panu w realizacji tych celów, gdyż Pan nie chce złamać naszej wolności, a więc... jeśli pragniemy świętości musimy się o nią starać każdego dnia. Jeśli pragniemy większej wiary to zadbajmy o rozwój naszego życia duchowego, jeśli pragniemy głębszej relacji z Panem to zadbajmy o codzienne sakramenty.